ป้ายกำกับ: ไตลื้อ

ไปเขย่ามือทำความรู้จักกันกับไทลื้อ บ้านลวงเหนือ

info. บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ต่างถิ่น ต่างที่ ต่างเชื้อชาติ...

สัมผัสวิถีไทลื้ออย่างถึงกึ๋น

info. บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ อาหารไทลื้อ และวิถีชีวิตแบบเดินเจาะไปตามบ้านก็จัดมาแล้ว...

Loading

Pin It on Pinterest