เทศกาลโคมไฟนานาชาติ

เทศกาลโคมไฟนานาชาติ จัดขึ้นในวันที่ 21-29 สิงหาคม 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา โดยจะจัดแสดงโคมไฟนานาชาติหลายรูปแบบกว่า 30 จุดรอบคูเมืองเชียงใหม่และบริเวณประตูท่าแพ สำหรับโคมไฟที่นำมาจัดแสดงจะเป็นประติมากรรมโคมไฟสถานที่สำคัญของโลก อย่างเช่น โอเปร่าเฮ้าส์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน เทพีเสรีภาพ ซุ้มเสาญี่ปุ่น โทริอิ ชุดโคมไฟมังกร พญานาค 12 นักษัตร โดยที่ข่วงประตูท่าแพมีนิทรรศการโคมไฟนานาชาติ ทั้งโคมไฟล้านนา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ศรีลังกา โดยจะมีเวทีกิจกรรม จะมีการจัดแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.    

reviewchiangmai

August 26, 2013

เทศกาลโคมไฟนานาชาติ

ตื่่นตาตื่นใจกับโคมไฟนานาชาติและประติมากรรมโคมไฟสุดอลังการใน “เทศกาลโคมไฟนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 21-29 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 – 22.00 น.ณ กว่า 30 จุด รอบคูเมืองเชียงใหม่ และข่วงประตูท่าแพ งานนี้จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน เชียงใหม่ ร่วมมือกันจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปี พ.ศ.2556 และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และก่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในระดับนานาชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศ กระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เป็นงานเทศกาลประจำปี ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในงานครั้งนี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงประติมากรรมโคมไฟสุดอลังการหลากหลายรูปแบบกว่า 30 จุดบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ และข่วงประตูท่าแพ อาทิ ประติมากรรมโคมไฟสถานที่สำคัญของโลก ได้แก่ ประติมากรรมโคมไฟโอเปร่าเฮาส์ […]

reviewchiangmai

August 20, 2013