Tag: ประติมากรรมโคมไฟ

ประเพนียี่เป็งเชียงใหม่ 16-18 พฤศจิกายน 2556

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 16-18 พฤศจิกายน 255 ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สัมผัสกับ ประติมากรรมโคมไฟ...

เทศกาลโคมไฟนานาชาติ

เทศกาลโคมไฟนานาชาติ จัดขึ้นในวันที่ 21-29 สิงหาคม 2556...

Loading

Pin It on Pinterest