ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 16-18 พฤศจิกายน 255 ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สัมผัสกับ ประติมากรรมโคมไฟ ”สีสัน ยี่เป็งเชียงใหม่”  การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ, การประกวดกระทงเล็ก, การประกวดโคมยี่เป็งครั้งที่ 22, การประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ – หนูน้อยยี่เป็ง และเชิญชม มหัศจรรย์เฉลิมพระเกียร์ติ ”พ่อของแผ่นดิน” กลางลำน้ำปิง

ฝากความคิดเห็น ...