5 ร้าน Ice Ice Baby ชีวิตนี้ชอบใสๆ เย็นๆ

          อากาศเชียงใหม่นี่กระไร ทำไมมันร้อนอบอ้าวอย่างนี้...