Tag: ชานมไข่มุก

Human of Chiang Mai รีวิวป้าปึ้ง ชานมไข่มุก รีวิวเชียงใหม่

ร้านชามุกป้าปึ้ง เป้นร้านที่เปิดในย่านสันติธรรมมานานกว่า 21 ปี...

Once a day ร้านชานมไข่มุก ตักเอง เชียงใหม่

Once a day ร้านชามุกขาวๆ ใสสไตล์มินิมอล ตักมุกได้ไม่อั้น ตักกันเข้าไป เอาใจวัยรุ่นเจ็ดยอด~~ . ร้าน...

สเลอปี้ชานมไข่มุก ร้าน Tropi Hoola ทรอปิ ฮูล่า

😍⚱สเลอปี้ชานมไข่มุก ชุกปี้ดุบ หนุบๆหอมหวานสดชื่นจังเลย . 😚ร้อนๆ แบบนี้...

Chi Cha Cha!!! ชานมไข่มุก รีวิวเชียงใหม่

ใครไม่ช่า Chi Cha Cha!!! 🤩 #ชานมไข่มุก . 🥤 นี่คือร้านชานมไข่มุกสายพันธุ์มินิเอเจอร์...

Loading

Pin It on Pinterest