เรื่องสุรากับหน้าเทศกาลงานรื่นเริง

มีสุราก็ต้องมีอะไรเฮฮาเป็นของคู่กัน...