ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ จัดอบรม Clean Food Good Taste

ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัดอบรม “คลีน ฟู้ด กู๊ด เทสต์”...