ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ จัดอบรม Clean Food Good Taste

ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัดอบรม “คลีน ฟู้ด กู๊ด เทสต์” ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารภายในศูนย์การค้า ซึ่ง “คลีน ฟู้ด กู๊ด เทสต์” เป็นโครงการที่ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นการรับรองว่าร้านค้านั้นๆ เป็นร้านที่มีคุณภาพทั้งทางด้านรสชาดของอาหารที่ดี และขั้นตอนการทำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย และเป็นการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดย ดร. กฤตน ชมพูรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติ์นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้เกียรติ์เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปปิ้ง เซ็นเตอร์


7  5 4 3 2 1


Relate Posts :