7 คริสตจักรอินเตอร์แนะนำที่เชียงใหม่

        พูดถึงคริสเตียนในประเทศไทยนั้นถือว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าเทียบกับจำนวนคนทั้งประเทศ...