กาแฟ Yong : ประสบการณ์ใหม่ในรสชาติกาแฟ

Info : จริงใจมาร์เก็ต โซน A ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิด 09.00-19.00 น. ราคา 40 บาท...