เชียงใหม่ พร้อมจัดงานฉลองสงกรานต์ “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋”

สงกรานต์ หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังแถลงความพร้อมจัดงานฉลองสงกรานต์ “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋” มุ่งสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวล้านนา ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัย และป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวด

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (4 เม.ย. 64) ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และพันตำรวจเอก เจน โสภา ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงความพร้อมการจัดงานฉลองสงกรานต์ “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวล้านนา

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานปี๋ใหม่เมืองในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขแก่ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ที่ต่างดำรงไว้ซึ่งจารีต วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ที่ดำรงสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน และในปีนี้เป็นปีที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุครบรอบ 725 ปี กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพญามังราย ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองที่มีความงดงามทางวัฒนธรรม เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก


ด้านนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้กระจายกิจกรรมไปทั่วเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 28 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่เป็นงานบุญและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เช่น การตานตุงไชย 725 ปี เมืองเชียงใหม่ และนำตุงไชยมาประดับรอบเมือง

ส่วนการทำบุญประชาชนยังสามารถไปทำบุญสรงน้ำพระตามวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ ยังมีพิธีสักการะพญามังราย ผู้ทรงก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ และสักการะกู่เจ้าหลวงผู้ครองนึรเชียงใหม่ ตามจารีตโบราณอีกด้วย

ขณะที่นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2564 ภายใต้แนวคิด สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋ โดยรวบรวมเอาความงดงามของจารีต ประเพณี ในการขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บโควิด-19 ให้หมดไป ด้วยการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ในกิจกรรมข่วงสาธิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีปี๋ใหม่เมือง อาทิ การสาธิตตัดตุง การทำขันดำหัว กาดแสดงศิลปะการต่อสู้ กิจกรรมกาดหมั้ว เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนและนีกท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งกาารเว้นระยะห่าง การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงการสแกนแอพพลิเคชันไทยชนะ ส่วนด้านความปลอดภัย พันตำรวจเอก เจน โสภา ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้มีการเสริมกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งเดือน และทุกสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและเที่ยวอย่างปลอดภัยนันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
4 เมษายน 2564

Relate Posts :