ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้มรับสงกรานต์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เผย มาตรการเข้มรับสงกรานต์ มุ่งปราบปรามอาชญากรรม กวดขันวินัยจราจร ควบคู่กับการป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลง 5% จากค่าเฉลี่ยของปี 2560-2562

มาตรการเข้มรับสงกรานต์
มาตรการเข้มรับสงกรานต์

วันนี้ (23 มี.ค. 64) พันตำรวจเอก ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2564 ว่า ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และในปีนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน ซึ่งจะส่งผลให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความสะดวก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด้วยการจัดสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสายตรวจเดินเท้า ออกตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ก่อคดีอาชญากรรม หรือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดตรวจในเขตพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลมที่สอดคล้องกับสถานการณ์อาชญากรรมของแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการดำเนินงานตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงสงกรานต์ 2564” เพื่อเสริมการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรมอีกระดับหนึ่ง


ด้านการอำนวยความสะดวก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเตรียมร่างกายให้พร้อมและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง กวดขันให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่รถยนต์หรือโดยสารรถสาธารณะทุกครั้ง พร้อมกวดขันจับกุมการใช้ความเร็วในการขับขี่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และกวดขันจับกุมผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะ ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยของปี 2560-2562 หรือคิดเป็นการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 132 ราย และเสียชีวิตไม่เกิน 11 ราย

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ทาง ศบค. ไม่อนุญาตให้สาดน้ำ หรือรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้เน้นทำตามประเพณี อาทิ การทำบุญ ตักบาตร รดน้ำดำหัว ไหว้ญาติผู้ใหญ่ และห้ามจัดแสดงคอนเสิร์ตในทุกพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


มาตรการเข้มรับสงกรานต์
มาตรการเข้มรับสงกรานต์
มาตรการเข้มรับสงกรานต์

//////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
23 มีนาคม 2564


ติดตามข่าวสารสิ่งอื่นที่น่าสนใจได้ที่
โต๊ะแชร์ ข่าวเชียงใหม่ ข่าวกิจกรรม อีเว้นท์เชียงใหม่ และ รีวิวเชียงใหม่

Relate Posts :