ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมโรงพยาบาลลานนา “ศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน”

ประกันสังคมเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ววันแรก … “ศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน” โดยโรงพยาบาลลานนา สำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 ของทุกโรงพยาบาล สามารถมารับการตรวจโควิด-19 ได้แล้ว ที่โรงพยาบาลลานนา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยหากท่านมีความเสี่ยง ไข้ ไอ เจ็บคอ ตามเกณฑ์สาธารณสุข หรือมีผู้ติดเชื้ออยู่ในที่ทำงานของท่าน สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่ ศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ณ บริเวณเต้นท์ให้บริการหน้าอาคาร C ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 15 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เป็นต้นไป

social-security-free-screening-covid19

โครงการนี้ดำเนินการ สืบเนื่องมาจากวันที่ 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ได้ให้การต้อนรับ คุณจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานจาก สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาดูสถานที่ และประชุมหารือ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้ประกันตนทุกมาตรา ทุกโรงพยาบาล ที่จะมาคัดกรองและตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในโครงการ “ศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน” ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active case finding) เพื่อการค้นหาผู้ประกันตน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรง โดยโรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนสูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 150,000 คน และมีความพร้อมมาก ในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในด้านสถานที่ ทีมงานบุคลากร และความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่สามารถทำแลปตรวจPCRหาเชื้อโควิด19ได้เอง รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น


social-security-free-screening-covid19

สำหรับท่านผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม สนใจตรวจโควิด-19 ในโครงการ “ศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน” สามารถลงทะเบียนจองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง QR CODE และผ่านทาง

เว็บไซด์ http://www.lanna-hospital.com/activecasefinding/reg/


social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19
social-security-free-screening-covid19

ประกันสังคม #ห่วงใยผู้ประกันตน #ตรวจหาเชื้อโควิดมั่นใจ โรงพยาบาลลานนา … โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.052-134-777 กรณีตรวจแบบหมู่คณะ ติดต่อ แผนกสื่อสารการตลาด โทร.052-134-786

พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Relate Posts :