แสนสิริจับมือเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว

แสนสิริ ร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยการจัดงาน”ข่วงละอ่อนเจียงใหม่ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในงานมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพในจังหวัดเชียงใหม่มากมาย อาทิ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และนายกเทศมนตรี เป็นต้น พร้อมทั้งในงานมีการจัดพื้นที่กาดหมั้วครัวออม โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ จัดพื้นที่นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ และวัฒนธรรมล้านนาขึ้น รวมทั้งการแสดงสิลปะร่วมสมัยล้านนา การแสดงนกกิลกะลา และโตไต การแข่งขันกลองสะบัดชัย และการแข่งขันฟ้อนเล็บแบบดั้งเดิม

การจัดงานครั้งนี้ทางแสนสิริ ต้องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อคงความหมายของการใช้ชีวิตบนรากฐานความเป็นอยู่ที่ดี และเปิดโอกาสให้คนไทยและคนต่างชาติ ได้มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองไทยอีกด้วยข่วงละอ่อนเจียงใหม่ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง

Relate Posts :