กำหนดการจัดงาน ” ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2556 “

…กิจกรรม วันที่ 1-17 เม.ย. 2556 : เทศบาลนครเชียงใหม่ …
…1. งานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา วันที่ 1-3 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-21.00 น. ณ วัดเชียงมั่น …
…2. งานประเพณีปอยส่างลอง วันที่ 4-6 เม.ย. เวลา 09.00-22.00 น. ณ วัดป่าเป้า …
…3. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนวัวลาย วันเสาร์ที่ 6,13 เม.ย. 2556 เวลา 17.00-23.00 น. ณ ถนนวัวลาย …
…4. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์วัดเชียงยืน วันที่ 7-9 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-22.00 น. ณ วัดเชียงยืน …
…5. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนคนเดิน วันอาทิตย์ที่ 7,14 เม.ย. 2556 เวลา 17.00-23.00 น. ณ ถนนราชดำเนิน …
…6. การแถลงข่าวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 7 เม.ย. 2556 เวลา 18.30-20.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เทศบาลฯ …
…7. เจดีย์ทรายสุดส้าว,สรงน้ำพระ,ปั๋นปอน,ศิลปะพื้นบ้าน,ปอยหลวงกุฏิ วันที่ 10-15 เม.ย. 2556 เวลา 08.00-21.30 น. ณ วัดเจ็ดลิน …
…8. สมโภชพระสิงห์,กาดหมั้ว,ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ,ศิลปะพื้นบ้าน วันที่ 11-15 เม.ย. 2556 เวลา 08.00-23.00 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร …
…9. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น วันที่ 11-15 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-22.00 น. ณ วัดพันอ้น …
…10. ประเพณีสรงน้ำเจดีย์จ๋อมสรี๋ปุรีนามน่างรั้ว ไหว้สาป๋ารมีพระเจ้าแสนแซ่ว วันที่ 11-15 เม.ย. 2556 เวลา 09.29-22.00 น. ณ วัดยางกวง …
…11. เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์อุษาคเนย์ ” ( ททท.) วันที่ 11-15 เม.ย. 2556 เวลา 16.00-22.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด …
…12. 717 ปีสะหลีปี๋ใหม่เมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ วันที่ 11-15 เม.ย. 2556 เวลา 17.00-23.00 น. ณ ข่วงท่าแพ-สี่แยกกลางเวียง …
…13. พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 717 ปีก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ วันที่ 12 เม.ย. 2556 เวลา 06.00-8.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ …
…14. สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง , สรงน้ำพระ , ตัดจ้อ-ตานตุง วันที่ 12-15 เม.ย. 2556 เวลา 06.00-20.00 น. ณ วัดโลกโมฬี …
…15. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 12 เม.ย. 2556 เวลา 08.09-08.39 น. ณ สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่ …
…16. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันที่ 12 เม.ย. 2556 เวลา 09.09-10.09 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ …
…17. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ วันที่ 12 เม.ย. 2556 เวลา 10.30-11.39 น. ณ สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่ …
…18. ขบวนแห่เครื่องสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (มูลนิธิดอยสุเทพ) วันที่ 12 เม.ย. 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ประตูช้างเผือก-สามกษัตริย์ …
…19. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556 วันที่ 13 เม.ย. 2556 เวลา 06.00-08.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ …
…20. ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต วันที่ 13 เม.ย. 2556 เวลา 07.00-12.00น. ณ สนง.ททท.เทศบาลนครเชียงใหม่-ข่วงประตูท่าแพ …
…21. พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 13 เม.ย. 2556 เวลา 08.09-08.39 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ …
…22. ประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง วันที่ 13 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ …
…23. พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์(สสส.) วันที่ 13-15 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ …
…24. อุโมงค์น้ำ ” สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ” วันที่ 13-15 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ …
…25. กิจกรรม ” สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง ” วันที่ 13-15 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-22.00 น. ณ ข่วงประตูช้างเผือก …
…26. บูชาพระบรมสารีริกธาตุ,สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์,ก่อเจดีย์ทราย วันที่ 13-16 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-22.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ …
…27. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก วันที่ 13 เม.ย. 2556 เวลา 09.09-09.39 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร …
…28. มหกรรมงานบุญปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่) วันที่ 13-15 เม.ย. 2556 เวลา 12.00-18.00 น. ณ ข่วงประตูเชียงใหม่ …
…29. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์,ขบวนแห่พระพุทธรูป,รถนางสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย. 2556 เวลา 13.30-18.00 น. ณ สี่แยกสันป่าข่อย-วัดพระสิงห์ …
…30. “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” (วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 13-15 เม.ย. 2556 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ …
..31. การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนาวันที่ 13-14 เม.ย. 2556 เวลา 19.00-24.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ …
…32. ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด วันที่ 14 เม.ย. 2556 เวลา 15.00-17.00 น. ณ สะพานเหล็ก-วัดบนถนนท่าแพ …
…33. ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่วันที่ 15 เม.ย. 2556 เวลา13.30-18.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์-จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ …
…34. สักการะดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 17 เม.ย. 2556 เวลา 09.00-18.00 ณ วัดสวนดอก

Relate Posts :