เปิดบ้านม่อนฝ้าย สืบสานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

บ้านม่อนฝ้าย พร้อมเปิดบ้านให้เยี่ยมชม โดยอาจารย์รำพัด โกฎแก้ว และทีมงาน ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนสายการบิน ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวประเทศอินเดีย และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม บ้านม่อนฝ้าย  และร่วมรับประทานอาหาร กาดมั่ว และขันโตก พร้อมชมการแสดงแบบลานนา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ บ้านม่อนฝ้าย


บ้านม่อนฝ้าย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนา ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมล้านนา มากว่า ๓๐ ปี โดยมีอาจารย์รำพัด โกฎแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นผู้ก่อตั้ง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจท่องเที่ยว บ้านม่อนฝ้ายจึงตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “Cultural Heritage at Monfai” ซึ่งจะมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยโครงการจะประกอบด้วยการเปิดให้บริการ ขันโตกวัฒนธรรม (Cultural Night) กิจกรรมเรียนรู้งานหัตถศิลป์วิถีชีวิตท้องถิ่น และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีชาวล้านนา (Lanna Life Museum)  เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต


Relate Posts :