ฝนหลวงภาคเหนือ ปฏิบัติการ บินดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกว่า 80 เที่ยวบิน

ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคเหนือ ทำการบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำ บินดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกว่า 80 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำกว่า 40,000 ลิตร แจ้งประชาชนหากต้องการฝนในพื้นที่ สามารถติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้โดยตรง

วันนี้ (16 มี.ค. 64) นายกฤติชัย ธรรมสอน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ถึงผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยยังคงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย


จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และจังหวัดตาก

รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับผลปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 มีนาคม 2564 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นบินปฏิบัติการ 7 วัน มีฝนตก 7 วัน บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในอำเภอแม่แตง เชียงดาว แม่แจ่ม พร้าว, จังหวัดลำปาง ในอำเภอวังเหนือ งาว แม่เมาะ เมืองลำปาง, จังหวัดพะเยา ในอำเภอเมืองพะเยา แม่ใจ, จังหวัดเชียงราย ในอำเภอเวียงป่าเป้า และจังหวัดแพร่ ในอำเภอลอง อำเภอสอง และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


ในส่วนของภารกิจ บินดับไฟป่า

โดยเฮลิคอปเตอร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด AS350 B2 ได้ทำการบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำในการดับไฟป่า เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ วันที่ 2 และวันที่ 5-8 และวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รวม 9 วัน บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในอำเภอเชียงดาว ฮอด สันกำแพง แม่วาง สันทราย หางดง พร้าว ดอยสะเก็ด จำนวน 85 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 42,500 ลิตร และครอบคลุมไปถึงอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 20 เที่ยวบิน ประมาณน้ำ 10,000 ลิตร

ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรง และ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่


นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 มีนาคม 2564

Relate Posts :