กปภ. ปิดช่องทางคืนเงินประกันค่าน้ำผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส

กปภ. ปิดช่องทางคืนเงินประกันค่าน้ำผ่าน #เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ขณะนี้ช่องทางการรับคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ปิดให้บริการแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ลงทะเบียนและเลือกช่องทางคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ไปก่อนหน้านี้และยังไม่ได้ติดต่อ 7-Eleven สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th
2. คลิกค้นหาเมนู “ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ”
3. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4. กดเปลี่ยนช่องทางคืนเงินประกันการใช้น้ำ ทั้งนี้ กปภ. ยังคงเปิดอีก 2 ช่องทางไว้ให้บริการ โดยท่านสามารถเปลี่ยนเป็น “บัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาน” หรือเลือก “บัญชีธนาคารกรุงไทย” ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น
โดยทั้งสองช่องทางข้างต้นจะไม่มีกำหนดปิด #คืนเงินประกันการใช้น้ำ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662 หรือ www.pwa.co.th

Relate Posts :