กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ปันสุข สนุกด้วยนันทนาการ”

กรมพลศึกษา โดยกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนักนันทนาการ มีความประสงค์ให้ประชาชนทุกคนที่อยู่บ้าน ได้ใช้ช่วงเวลาอย่างมีความสุขและมีประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ“ปันสุข สนุกด้วยนันทนาการ”

กิจกรรมนี้ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ใน 26 จังหวัดที่ติดกับชายแดนของประเทศไทย สามารถร่วมประกวด ร่วมแชร์ประสบการณ์กันมาได้ เพียงแค่อัดคลิปวิดีโอในขณะทำกิจกรรมนันทนาการ 3 ประเภท คือ การร้องเพลงและดนตรี , ภาษาและวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) และงานอดิเรก คลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แล้วอัพโหลดเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์แต่ละประเภท เชิญผู้สนใจร่วมสนุก สมัครแล้วแชร์คลิปเข้ามา คลิปไหนสร้างสรรค์ ดีและโดนใจ ทางกรมพลศึกษามีของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมสนุก และผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมด้วยนะคะ


สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนักนันทนาการ โทร 0 2214 0120 ต่อ 4601- 4602
คุณนภสร คำนับภา 06 1969 8955
คุณอดิศัย ใจกาวัง 09 5719 3474
คุณธนากร หานะกูล 08 6787 7617
คุณณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล 08 6375 8541
คุณจิดาภา เจตนิพิฐอาภา 08 4146 9599
หรือ Line Add Friend ได้ที
 https://lin.ee/RWJj5ugm (การร้องเพลงและดนตรี)
 https://lin.ee/36QK2OuhJ (ภาษาและวรรณกรรม)
 https://lin.ee/4y5rmffuN (งานอดิเรก)

Relate Posts :