เนสกาแฟ แจกหนักโชคทอง 100 วัน 1,000 เส้น !!!

เนสกาแฟ – พ่อแม่พี่น้องชาว เชียงใหม่ ฟังตางเพ้ เนสกาแฟเขาแจกหนัก โชคทอง 100 วัน 1,000 เส้น !!!

เพียงสะสมซอง เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู, เนสกาแฟ อเมริกาโน่ หรือ เนสกาแฟลาเต้

รสใดก็ได้ จำนวน 5 ซอง จะรสเดียว หรือคละรส ก็ได้ เย็บติดกัน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือ ลงบนกระดาษ  แนบติดมาพร้อมกับ ชิ้นส่วน ซองผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ซอง และส่งมาที่ ตู้ ปณ.22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือ ลงบนกระดาษ


แจก ทุกวัน ! สร้อยคอทองคำ หนัก 25 สตางค์ จำนวน 1,000 เส้น
แจก ทุกสัปดาห์ ! ทองคำก้อน หนัก 2 บาท จำนวน 28 รางวัล
และ แจก รางวัลใหญ่ แก้วทองคำ หนัก 40 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 10,762,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 16 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ทาง www.facebook.com/Nescafe.TH
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3gG88Sb

เนสกาแฟ
 

แจก ทุกวัน ! สร้อยคอทองคำ หนัก 25 สตางค์ จำนวน 1,000 เส้น
 แจก ทุกสัปดาห์ ! ทองคำก้อน หนัก 2 บาท จำนวน 28 รางวัล
 แจก ทุกเดือน! รางวัลใหญ่ แก้วทองคำ หนัก 40 บาm จำนวน 3 รางวัล 


เนสกาแฟ

แนบติดมาพร้อมกับ ชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ซอง และ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Relate Posts :