Narada Expert Beauty Center 6th Anniversary บริจาคใหญ่ คืนกำไรให้สังคม

นารดาคลินิก ฉลองครบรอบ 6ปี คืนกำไรสู่สังคม มอบเงินสนับสนุนแก่ 7 องค์กร ในจังหวัดเชียงใหม่ และขยายพื้นที่ให้บริการด้านความงามสู่ความเป็นเลิศในภาคเหนือ Narada Expert Beauty Center ซึ่งให้บริการเสริมความงามครบวงจร ทั้งใบหน้า,รูปร่าง,สัดส่วน ด้วยเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ของทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10ปี

นารดาคลินิกเสริมความงาม เชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เราให้คำปรึกษาและให้บริการด้านความงาม โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงการคัดสรรนวัตกรรม เทคโนโลยี และเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขา เจ็ดยอด-ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ และ สาขารวมโชคมอลล์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 6ปีของคลินิก เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและตอบแทนสังคม ทางคลินิกจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดกิจกรรม “คืนกำไรสู่สังคม” ด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่ 7 องค์กร ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่


1.มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเชียงใหม่

2.โรงเรียน วัดช่างเคี่ยน

3.สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

4.โรงเรียนวัดข่วงสิงห์

5.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์


6.ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

7.กลุ่มจิตอาสา เหงี่ยง จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ในส่วนของสินค้าและการบริการ เราได้มีการขยายพื้นที่ การเพิ่มสินค้า และการบริการที่ตอบโจทย์ โดยให้บริการครอบคลุมในทุกมิติความสวย/ความหล่อ ไม่ว่าจะเป็นเวชกรรมผิวหนัง, ศัลยกรรมความงาม, ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง รูปร่างหรือกระชับสัดส่วน และการเพิ่มทีมงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลทุกท่านให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Relate Posts :