โครงการ กาดหมั้ว กาดเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดโครงการ กาดหมั้ว กาดเมือง ครั้งแรก ณ ตลาดมิ่งเมืองหรือตลาดสมเพชร ถนนมูลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ดำเนินการโดย 12 ชุมชน 1 ชมรม ในเมืองเชียงใหม่ร่วมมือโดย โครงการ ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าของตลาดมิ่งเมือง


จุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนเวียงเก่า โดยจะจัดทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ภายใต้แนวคิด แอ่วกาดเก่า จ่ายกาดหมั้ว ก๋างเมืองเจียงใหม่ จำหน่ายอาหาร เช่น ไส้อั่ว ไข่ป่าม แก๋งกระด้าง ข้าวหลาม น้ำสมุนไพร และสินค้าพื้นเมือง โดยชุมชนเวียงเก่า เปิดให้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติตลาดและชุมชนในเขตเวียงเก่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเยาวชนในชุมชน ทั้งนี้ ยังได้รณรงค์ให้นำตะกร้า หรือถุงผ้ามาจ่ายกาดหมั้ว กาดเมือง ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม ร่วมกันลดโลกร้อนด้วย


Relate Posts :