เที่ยวดอยอินทนนท์ วิถี New normal อัพเดท/11/02/2021

เที่ยวดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ขอประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด
– สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะท่องเที่ยว
– เว้นระยะห่างทางสังคม
– ล้างมือบ่อย ๆ
– ลงทะเบียนไทยชนะ
– ลงทะเบียน CM-CHANA ก่อนเข้าพื้นที่


#ท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยจากCOVID-19

  • นักท่องเที่ยวทุกพื้นที่สามารถเดินทางมายัง จ.เชียงใหม่ และเข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  • ยกเว้น! นักท่องเที่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ( จ.สมุทรสาคร ) ยังต้องกักตัว 14 วัน
  • นักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนไทยชนะ และ CM-CHANA ก่อนเข้าพื้นที่
  • สามารถจองเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์ได้ที่ Application QueQ
  • ( สามารถดาวน์โหลดได้จาก App store หรือ Play store )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-286729 ( ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว )กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ก่อนวันเข้าพักอุทยานไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน)
– ยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน)

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพัก)
– โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่งอีเมล [email protected] / [email protected]
– แนบเอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงิน
1) เอกสารการจองที่พักและบริการ
2) หลักฐานการชำระเงิน
3) สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ
4) กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
– เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยืนยันกับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ต่อไป

กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ สามารถ ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784
หรือ เลื่อนวันเข้าพักไปก่อนก็ได้น๊า

อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 ค่า

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – Doi Inthanon National Park
พิกัด : อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
GPS : https://goo.gl/maps/2BLjzsuDcVjdg5ES9

เที่ยวดอยอินทนนท์
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
เที่ยวดอยอินทนนท์
กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์
เที่ยวดอยอินทนนท์
กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์

เที่ยวดอยอินทนนท์
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก เจิน อช.ดอยอินทนนท์ 

Relate Posts :