วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2021 รพ.ลานนา พร้อมให้บริการแล้ว !!

ปกป้องทั้งครอบครัวด้วย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2021

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

#การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (3 hearts) ถือเป็นอีกวิธีที่คุ้มค่า และสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ หากติดเชื้อ ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้มาก  ลดโอกาสที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตลงได้(hospital) …

   การเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ อาจมีอาการรุนแรงและส่งผลต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว  จึงแนะนำให้ทุกคน รวมทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ภูมิคุ้มกันเดิมที่มีในร่างกายไม่สามารถป้องกันโรคได้ทั้งหมด จึงควรฉีดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันต่อสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะสามารถป้องกันโรคได้

อัปเดตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021


                 โรงพยาบาลลานนา 
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จะเป็นผู้กำหนดสายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีเอง โดยสำหรับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ในปี 2021 นี้ จะสามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสได้ดังต่อไปนี้


–  an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus
–  an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus
–  a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus
–  a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดความรุนแรงของโรคในเด็กทารก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

    ใครที่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจทราบกันดี ว่ามันทรมานกว่าไข้หวัดธรรมดามาก มันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดา คนชอบเข้าใจผิด! อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายๆโควิด 19 นี่แหละ มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เพียงแต่ว่าในภาพรวมจะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาพอสมควร และความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นมาก หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ หากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และไม่ได้รับการรักษา จะมีโอกาสทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเพิ่มมากขึ้น และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูง เลยทีเดียว

ที่สำคัญ สิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือ ทำไมฉีดแล้วก็ยังสามารถป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้อยู่ อย่างที่บอกไว้ก่อนในข้างต้นว่า “เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีอยู่เสมอ” การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี จึงเป็นการป้องกันสายพันธุ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้อีกจากสายพันธุ์อื่นๆ

 ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอีกวิธีที่คุ้มค่ามากที่สุดที่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งหมด แต่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้มาก ลดโอกาสที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตลงได้ ทั้งนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) หรือก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  


โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ใหม่ 2021 แล้ว

1. สำหรับบุคคลทั่วไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ใหม่ 2021 ราคา เข็มละ 800 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)
2. ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม  สามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 450 บาท
3. ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย .. (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564)

ผู้ที่สนใจรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถติดต่อจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้า ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-727 , ห้องฉีดวัคซีน อาคาร B  โทร.052-134-777 ต่อ 2114 และแผนกประกันสังคม  ชั้น 5 อาคาร B  โทร.052-134-777 ต่อ 2501

บทความ #วัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์2021 (medicine) จาก นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลลานนา https://bit.ly/3su2g4z


ติดตามข่าวสารสิ่งอื่นที่น่าสนใจได้ที่
โต๊ะแชร์ ข่าวเชียงใหม่ ข่าวกิจกรรม อีเว้นท์เชียงใหม่ และ รีวิวเชียงใหม่

Relate Posts :