เชิญชวนเข้าร่วมรับชมกิจกรรม “Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือ อิเคะบะนะ (Ikebana)” ของทางกงสุลญี่ปุ่นภายในงาน Lanna Expo

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมนานาชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ภายในงาน Lanna Expo2020 ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 18-27 กันยายน พ.ศ.2563 

ในการนี้ทางกงสุลญี่ปุ่นฯจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือ อิเคะบะนะ (Ikebana)” ภายใต้ความร่วมมือจากชมรมอิเคะบะนะ เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 รอบที่ 1 เวลา 12:00-13:00 น. และรอบที่ 2 เวลา15:00-16:00 น. ณ เวทีกิจกรรม โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับชมกิจกรรมของทางกงสุลญี่ปุ่นภายในงาน Lanna Expo ครั้งนี้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 052-012500 Email: culture@tm.mofa.go.jp

On September 26th, the Consulate-General of Japan in Chiang Mai will be hold an ikebana workshop with the cooperation of the Chiang Mai Ikebana Club at the Chiang Mai International Convention and Exhibition Centre. Those who are interested are very welcome!

[Time] September 26th, 1st 12: 00-13: 00 / 2nd 15: 00-16: 00

[Place] Exhibition Hall Zone G Stage

Related Posts