กงสุลญี่ปุ่นเชิญชวนเข้าร่วมรับชมกิจกรรม “Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือ อิเคะบะนะ (Ikebana)”ภายในงาน Lanna Expo

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมนานาชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ กิจกรรม Ikebana Workshop ภายในงาน Lanna Expo2020 ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 18-27 กันยายน พ.ศ.2563 

ในการนี้ทางกงสุลญี่ปุ่นฯจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือ อิเคะบะนะ (Ikebana) ภายใต้ความร่วมมือจากชมรมอิเคะบะนะ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 รอบที่ 1 เวลา 12:00-13:00 น. และรอบที่ 2 เวลา15:00-16:00 น. ณ เวทีกิจกรรม โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่


จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับชมและทำกิจกรรมของทางกงสุลญี่ปุ่นภายในงาน Lanna Expo ครั้งนี้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 052-012500 Email: [email protected]


Ikebana Workshop

On September 26th, the Consulate-General of Japan in Chiang Mai will be hold an ikebana workshop with the cooperation of the Chiang Mai Ikebana Club at the Chiang Mai International Convention and Exhibition Centre. Those who are interested are very welcome!

[Time] September 26th, 1st 12: 00-13: 00 / 2nd 15: 00-16: 00

[Place] Exhibition Hall Zone G Stage

Relate Posts :