“กักตัว”อย่างไร ? ให้ปลอดภัยกับคนที่บ้าน

กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยกับคนที่บ้าน

การแยกห้องและของใช้

 • อยู่ในห้องแยกจากครอบครัว โดยการแยกห้องนอน
 • ในกรณีแยกห้องนอนไม่ได้ ใช้แผ่นกั้นห้องแบบพลาสติกแบ่งสัดส่วน
 • เปิดหน้าต่างให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก
 • แยกของใช้ส่วนตัว

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ

 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อยครั้งละ 20 วินาที
 • สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าป้องกัน
 • อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน

การทำความสะอาด

 • เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว ให้แยกทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกตามปกติหรือซักร่วมกับน้ำร้อน
 • ของใช้ที่สัมผัสบ่อย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70-90%
 • ห้องสุขา สุขภัณฑ์ พื้นบ้าน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% แต่อย่าฉีดพ่น

การรับประทานอาหาร


 • ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ให้ตักแบ่งมารับประทาน
 • หากให้ผู้อื่นจัดอาหารให้ ควรกำหนดจุดรับเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง

การใช้ห้องสุขา

 • แยกใช้ห้องสุขา หากแยกไม่ได้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที
 • กรณีใช้ชักโครก ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

การจัดการขยะ

 • ขยะติดเชื้อ เช่นหน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม และล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาวเพื่อทำลายเชื้อ และใส่ถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
howto-quarantine-cmu

#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 เม.ย. 2564

ติดตามผ่านช่องทาง


Telegram : https://t.me/medcmu/229

Blockdit : https://bit.ly/3mToTxC

Facebook : https://bit.ly/3drLcY9

Instagram : https://bit.ly/32wXIiN

Twitter : https://bit.ly/3soQvM7

Relate Posts :