อำเภอสันกำแพง แจ้งความร้องทุกข์สถานประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ

สถานประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ นายอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลสันกลาง เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง กรณีสถานประกอบการฝ้ายคำ บูธีค เชียงใหม่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

hotel-violate-covid19-law

วานนี้ (13 เม.ย. 64) นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลสันกลาง เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ที่สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง โดยมีนายจันทร์ทิพย์ อิยะสาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง และนางรุ่งทิวา ปัญญาวีร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นพยาน กรณีสถานประกอบการฝ้ายคำ บูธีค เชียงใหม่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 32/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 กล่าวคือ ไม่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ จังหวัดต้นทาง และการลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน “CM-CHANA” หรือแบบ ชม.1/ชม.2


hotel-violate-covid19-law

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลสันกลาง ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 18.10 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลสันกลาง ได้รับรายงานข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ว่าเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 มีสถานประกอบการ ชื่อ ฝ้ายคำ บูธีค เชียงใหม่ เปิดให้บริการให้เช่าห้องพักรายวัน ในลักษณะโรงแรม โดยในเวลา 21.50 น. มีผู้เข้าพักราย นางสาวแต้มตะวัน ปัญญาละ ยืนยันการเข้าพัก (Check in) ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว มีประวัติเข้าไปในสถานที่เสี่ยงในจังหวังกรุงเทพฯ และพนักงานของสถานประกอบการ ฝ้ายคำ บูธีค เชียงใหม่ ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพัก อาทิ จังหวัดต้นทาง การลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน “CM – CHANA” หรือ แบบ ชม.1/ชม.2หรือไม่

hotel-violate-covid19-law

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ผู้เข้าพักรายดังกล่าวได้เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลฯ ได้แจ้งผลการตรวจในวันที่ 12 เมษายน 2564 ว่าผู้เข้าพักรายดังกล่าวติดเชื้อ โควิด-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงได้ประสานให้รถยนต์จากโรงพยาบาลมารับผู้เข้าพักเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสนามต่อไป


hotel-violate-covid19-law
hotel-violate-covid19-law
hotel-violate-covid19-law

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
14 เมษายน 2564

Relate Posts :