คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด

สวัสดีครับวันนี้ CMTT มีข่าวดีมาฝากน้องๆมัธยมศึกษาปลายกันครับ

โดย รองศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่าด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่


1. โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม


2. โครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง   ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสมัครทางไปรษณีย์ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-944812 / โทรสาร 053-211724 ในวันและเวลาราชการครับผม !

Relate Posts :