คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่าด้วยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่าด้วยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอรฤดี  พรแช่ม  นักศึกษาชั้นปีที่ 5  และรางวัลอันดับสอง ได้แก่ นางสาวสรวีย์ เดชะ   จากงานนิทรรศการศิลปะกราฟิกครั้งแรกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีพิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปากรเวียดนามในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 45 ของอาเซียน (1967-2012)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม                     คุณ Le Khanh Hai ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างอาเซียนประเทศผ่านภาษากลางของงานศิลปะโดยในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานกราฟิกทั้งหมดจำนวน 130 ผลงาน ที่สร้างขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย 77 ศิลปินร่วมสมัยจากเก้าประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ บรูไน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม


ในการแข่งขันนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจากการแสดงผลงานซึ่งเปิดตัวในช่วงกลางปี  2011 ทั้งหมด 245 ชิ้น ชิ้นงานที่ผ่านเข้ารอบจะถูกตัดสิน โดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว และกระทรวงการต่างประเทศ โดยการประสานงานกับสถานทูตเวียดนามในประเทศอาเซียน และสถานทูตของประเทศอาเซียนในเวียดนาม ซึ่งได้ผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ 17 รางวัล ซึ่งรางวัลชนะเลิศ (First Prize) ในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ น.ส. อรฤดี พรแช่ม  จาก   ประเทศไทย นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็นอันดับหนึ่งในผลงานชื่อว่า “The Movement of Nature 2” (ความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ 2) โดยชิ้นงานแกะสลักนามธรรมนี้ได้ถูกชื่นชมอย่างมากจากสภาศิลปะ  ในเรื่องขององค์ประกอบของการใช้สีและเทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ  เป็นงานภาพพิมพ์เทคนิค  ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching)             ขนาด 31 X 50 ซม.  โดยมีแนวคิดที่ว่า  ความเคลื่อนไหวอย่างสงบนิ่งในธรรมชาติ ที่แฝงไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการปลดปล่อยสภาวะความผ่อนคลาย   และรางวัลอันดับที่สอง (Second Prize) เป็นของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 5  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่นกัน คือ น.ส.สรวีย์ เดชะ  ในผลงานที่ชื่อว่า ‘Cave’ (ถ้ำ)  ซึ่งเป็นภาพพิมพ์เทคนิค Carborundum  ขนาด 70 X 80 ซม.  โดยมีแนวคิดที่ว่า  ความรู้สึกอึดอัด กังวล จากสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปรียบได้ปากถ้ำที่อึดอัด วังเวง           โดดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่ง

และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อผลงานภาพพิมพ์ที่ชนะเลิศของนางสาวอรฤดี           พรแช่ม     ได้รับการคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่น จำนวน 1 ชิ้น จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  เพื่อนำผลงานดังกล่าวทูลเกล้าถวายแด่          สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555     ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555  ที่ผ่านมา   ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)คณะวิจิตรศิลป์  โทรศัพท์ / โทรสาร  053-211724   www.finearts.cmu.ac.th

Relate Posts :