สำหรับโค้งสุดท้ายให้ ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แสดงวิสัยทัศน์

FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ นับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการหาเสียง และสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ของ

ผู้สมัครชิงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ทั้ง 6 ท่าน ซึ่งจะมีเพียง 1 ท่านเท่านั้น

ที่จะได้รับเลือกให้เข้ามาบริหารจัดการเมืองแห่งนี้

ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่มี 4 แขวง มีประชากรทั้งสิ้น 122,271  คน (ข้อมูลสรุปเมื่อ 3 ตุลาคม 2562) ไม่นับประชากรแฝง และข้อมูลเมื่อปี 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็น เทศบาลที่มีงบประมาณสูง อยู่ในอันดับที่ 4 จากทั่วประเทศด้วยงบประมาณ 1,782.84 ล้านบาท 

ด้วยเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศการบริหารจัดการเมืองจะต้องมีนโยบายที่วางไว้อย่างชัดเจนและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม ทำให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งถึง 6 ท่านที่จัดได้ว่ามีความรู้ความสามารถ และ มีความมุ่งมั่นในการอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนและพานครเชียงใหม่แห่งนี้ก้าวไปข้างหน้า ท่ามกลางวิกฤติมากมายที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดไปจนถึงสุขภาพ   

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนคร เชียงใหม่ ที่ คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จัดโดย สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ซึ่งมีการถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นวิทยุ และ สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook Fanpage ของ FM 100 โดยมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วม 6 คนจากทั้งหมด 7 คนได้แก่ 

การได้ใช้ชีวิตนั่งฟังอย่างตั้งใจและวิเคราะห์นโยบายของผู้สมัครหลายท่าน ผมได้สรุปเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่มีสาระสำคัญให้ทุกท่านได้เข้าใจพอสังเขปกันภายในงานมีผู้สนับสนุน ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตเข้าร่วม นักศึกษาผู้ที่สนใจ สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ในช่วงแรกของงานได้ให้ผู้สมัครแต่ละท่านได้นำเสนอนโยบายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่ตั้งใจจะทำ โดยคนแรก

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1

หมายเลข 1 นายพรชัย จิตรนวเสถียร : กลุ่มฮักกั๋น เจียงใหม่ 

ได้นำเสนอแนวคิด การสร้างเมืองน่าอยู่โดยให้แนวคิดว่าเมื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่ซึ่งสิ่งนี้สำคัญจะทำอย่างไร ให้เมืองนั้นน่าอยู่แล้ว ก็จะทำให้เป็นเมืองน่าเที่ยว เมื่อเกิดเมืองน่าเที่ยวแล้วจะเกิดความมั่งคั่งของคนตามมา เมื่อเกิดองค์ประกอบเหล่านี้ครบ เราก็จะสร้างเมืองให้เป็น Smart City และการสร้างเมืองให้เป็นเมือง Smart City นั้นจะเกิดความเท่าเทียม การเข้าถึง การเข้าใจ และเกิดความรู้ พร้อมกับเดินหน้าให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อแข่งขันกับเมืองอื่นๆ ของโลก โดยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนเมืองต่อไป 


ท่านผู้สมัครหมายเลข 1 ยังได้กล่าวถึงนโยบายที่เป็นการแก้ไขปัญหาของเมืองโดยใช้นโยบายที่ชื่อว่า “พรชัย ทำทันที” ชูนโยบายผู้นำต้องมีคุณธรรม ต้องปลอดการเมือง ไม่มีอคติ ทั้งต่อประชาชน และ ผู้ร่วมงานในเทศบาลนครเชียงใหม่ 

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2

หมายเลข 2 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ : กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม 

ได้นำเสนอนโยบาย 4 เรื่องและเรื่องสำคัญคือ เรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน โดยนำพื้นที่รกร้างของเทศบาลนครเชียงใหม่มาปรับเป็นพื้นที่ทำกิน โดยนำงบของเทศบาลนครเชียงใหม่มาช่วยเหลือ นโยบายเตรียมเปิดเมืองจ้างงานเพิ่มความพร้อมให้กับเมืองรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว และนอกจากนั้นยังชูนโยบายเรื่องสุขภาพ ใช้ อสม ในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพของ อสม. ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และการให้บริการของเทศบาลฯ จะต้องลดเวลาในการรอคอยของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในแต่ละแขวง และยังจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวซึ่งจุดเด่นของเชียงใหม่คือประเพณี วัฒนธรรม และนอกจากนั้นยังได้มุ่งเน้นด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้มีแนวทางการศึกษาที่ดีกว่าเดิม สิ่งไหนที่ดีก็จะเดินหน้าสานต่อ และ สิ่งไหนที่ต้องปรับก็จะร่วมมือกันปรับให้ดีขึ้นยิ่งไป

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครหมายเลข 3

หมายเลข 3 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ : กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่

นโยบายที่ต้องแก้ไขอย่างแรกคือ ปากท้องของพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีหลายชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมมากมาย อาทิเช่นชุมชนพวกแต้ม ชุมชนวัวลาย ชุมชนเมืองสาตร อย่างแรกเราต้องหาตลาดก่อนในแต่ละปีเทศบาลมีโครงการอบรมอาชีพกันบ่อยครั้งแต่เราไม่มีตลาดให้เขาไปต่อ เราอาจจะต้องมีการผลิตสินค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้ผสมผสานกับชุมชนนี้ เพื่อออกมาเป็นสินค้าใหม่ เมื่อมีการสั่งจำนวนมากการขยายตัวของการผลิตก็จะไปยังชุมชนอื่นๆใกล้เคียงสร้างรายได้ให้เกิดในพื้นที่ เด็กเชียงใหม่เก่งๆ เยอะมากพวกเขาหายไปทำงานในกรุงเทพฯ หรือเมืองต่างๆ เราอยากให้เขากลับมาทำงานที่เชียงใหม่และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สังคมยุคใหม่เป็นสังคมผู้สูงอายุ พ่อแม่อยากให้ลูกหลานกลับมาอยู่บ้านช่วยกันดูแลฉะนั้นแล้วเราต้องสร้างอาชีพให้เขา ต่อไปเทศบาลจะต้องมีโชว์รูม สินค้าแบบไหนที่เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ๆ หรือสินค้าเชิงวัฒนธรรมจะต้องมาอยู่ในโชว์รูมของเรา และ ผู้ซื้อจะมาพบผู้ขายที่นี่ และ ให้เขาติดต่อค้าขายกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลางในการค้าขาย ในโลกปัจจุบันการค้าออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญ

นอกจากปากท้องของพี่น้องประชาชนแล้วคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ สภาพการระบายน้ำท่ออุดตันเรื่องนี้เป็นปัญหาที่แก้ได้และทำได้ไม่ยากเลยในด้านความทันสมัยของเมืองเป็นสิ่งที่ต้องทำ ทั้งเรื่องกล้อง CCTV หรือแสงสว่าง เมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวฉะนั้นแล้วปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสาธารณูปโภคขั้นต้นจะต้องทำให้ดีและที่สำคัญเรื่องความสะอาดของเมืองจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและดีขึ้น ด้านการศึกษาเด็กๆ ต้องมีการเรียนรู้หลายภาษา เพราะเด็กเหล่านี้จะต้องเป็นมัคคุเทศก์น้อยในช่วงปิดเทอม แนะนำนักท่องเที่ยว

นายธีรวุฒิ แก้วฟอง ผู้สมัครหมายเลข 4

หมายเลข 4 นายธีรวุฒิ แก้วฟอง : คณะก้าวหน้า 

ได้มีข้อเสนอ 9 ประเด็นนโยบาย ผ่าน 3 วิสัยทัศน์ อยู่ม่วนขึ้น กินดีขึ้น มีสุขขึ้น ในวิสัยทัศน์ที่ว่า อยู่ม่วน ได้มี 3 ประเด็นข้อเสนอ

เรื่องการศึกษา เรื่องสิ่งแวดล้อม และ เรื่องคุณภาพชีวิต

  • การศึกษาโรงเรียนในเทศบาลมีข้อจำกัดหลายส่วนโดยจะเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้จริงในสังคม
  • ในส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาที่ต้องเผชิญทุกปีคือ PM 2.5 ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ครอบคลุมทั้งเมือง สร้างห้องปลอดควันพิษ
  • และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบางครั้งอาจจะมองเป็นนโยบายเชิงรับ แต่มันคือนโยบายที่สร้างมาจากความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ เรื่องคุณภาพชีวิตเราจะสร้างศูนย์เด็กเล็กทั้งกลางวันและกลางคืน

ในส่วนวิสัยทัศน์เรื่องกินดีก็เป็นวิสัยทัศน์ที่มี 4 ประเด็นในการพัฒนาคือ ด้านเศรษฐกิจที่จะมีการส่งเสริมให้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวได้ทั้งปี แนวคิดด้านวัฒนธรรมและทุนในพื้นที่ โดยจะทำให้สอดคล้องด้านการท่องเที่ยวเชิงนโยบายที่จังหวัดหรือ ททท. ได้วางไว้ เทศบาลต้องเตรียมความพร้อมด้านที่พักและอาหารให้ดีและให้ผู้ประกอบการณ์ได้ขับเคลื่อนได้ดีขึ้น  การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการค้าการขายติดอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ พี่น้องชาวบ้าน ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดเข้าไปหาผลิตภัณฑ์ในชุมชน นอกจากนั้นเรื่องการเดินทาง เราเสนอนโยบาย เชียงใหม่ 20 นาทีถึง เดินทางอย่างไรให้ถึงกันไม่เกิน 20 นาที จริงแล้วเรามีรถแดงที่ พร้อมสำหรับการเดินทางอยู่แล้ว เราจะต้องหารือกันเพื่อออกแบบการขนส่งในเขตเทศบาลของเราให้เป็นระบบ วิสัยทัศน์สุดท้ายคือ มีสุข คือการทำอย่างไรให้สุขกาย สุขใจ สุขกายก็คือสุขภาพเทศบาลมีสาธารณสุขที่ดี และจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก และสุดท้ายคือสุขใจ นั่นคือวัฒนธรรม เตรียมจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม และให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้เป็นรูปธรรม


นายกฤษณะ พรมบึงรำ ผู้สมัครหมายเลข 5

หมายเลข 5 นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ : กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 

นโยบายที่สำคัญที่เร่งทำทันที คือนโยบายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพราะในแต่ละปี มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเยอะมาก ฉะนั้นแล้วการแก้ไขโครงสร้างเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้เสนอตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยตั้งใจที่จะสมัครนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว โดยไม่มี สท. ภายในเขตต่างๆเพื่อให้ท่าน สท. สามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ถือว่าเป็นการถ่วงดุลอำนาจด้านการบริหาร อีกนโยบายคือ 1 ปี ซ่อม 3 ปี สร้าง หลายสิบปีแล้วที่หลายอย่างไม่ได้ซ่อมแซม ผมจะเข้ามาซ่อมให้มันดี จากนั้นแล้ว อีก 3 ปีหลัง ผมจะสร้างให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการค้า การศึกษา เป็น กรีนซิตี้ คลีนซิตี้ และทุกอย่างจะเข้ามา ก้าวเข้าสู่การเป็นมหานครของโลก ผมเชื่อว่าเราทำได้ครับเพราะเชียงใหม่ของเรามีต้นทุนมากมายเราจะก้าวไปครับ

นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ ผู้สมัครหมายเลข 6

หมายเลข 6 นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ : กลุ่มทางเลือกใหม่

นโยบายของกลุ่มทางเลือกใหม่นั้นมีหลายข้อ และที่ยกมาพูดกันในวันนี้คือเรื่องของ งบประมาณ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลุ่มงบประมาณของประชาชน เพื่อประชาชน งบประมาณของเทศบาลกว่า 1,700 ล้านบาท มันจะถูกกระจายไปยังเรื่องของ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ระบบขนส่งมวลชน สาธารณสุข ศิลปะวัฒนธรรม และที่สำคัญเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านทุกชนชั้นสำคัญหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณและสิ่งเหล่านี้มันจะเดินไม่ได้ถ้าเกิดการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนนี้ต้องแก้ไข และเป้าหมายที่ผมมาอยู่ตรงนี้คือต้องการบริหารจัดสรรงบประมาณซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ความคิดส่วนตัวผมนั้นคิดว่านี่คือปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องงบประมาณ ที่ผ่านมาการใช้งบประมาณของเทศบาลไม่ได้ถูกแจกแจงให้พี่น้องประชาชนทราบ และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของกลุ่มที่เข้ามาเพื่อต้องการให้มันโปร่งใส เงิน 1,700 ล้านบาทเอาไปทำอะไร ก็ไม่ทราบได้ ถ้าสร้างแอพพลิเคชั่นที่สามารถแจกแจงได้ ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และด้านสุขภาพเราสามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนได้ผ่านแอพพลิเคชั่น

ภายในงานผู้ดำเนินรายการยังได้ให้ผู้สมัครได้ตอบคำถามถึงเรื่องความเป็น Smart City ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผู้สมัครได้มีความเห็นที่ใกล้เคียงกันถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ นอกจากนั้นยังมีเรื่องการดูแลสัตว์ในพื้นที่เขตเทศบาลที่ผู้สมัครได้ให้ทรรศนะไปในเชิงสร้างสรรค์ ในการบริหารจัดการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและอุดมไปด้วยแนวนโยบาย ซึ่งก็เชื่อว่าทุกท่านมีแนวคิดในการต้องการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น และก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

อนาคตนครเชียงใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับ 1 ใน 6 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เหล่านี้

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายที่ท่านได้วางไว้ จะสำเร็จ หรือทำได้ครบตามที่พูดไว้หรือไม่ หรือผมอาจจะต้องคอยจับตาบันทึกไว้ว่าวันนี้ท่านพูดอะไร แล้วอนาคตต่อไปผมจะไปทวงถามถึงนโยบายของท่านครับ ด้วยความเคารพ

กรวุฒิ  อาศนะ 
นักวิชาการ สื่อมวลชน
mike_chiangmai

ย้ำอีกครั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลกัน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงหน่วยเลือกตั้ง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc

บัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ เลือกนายกเทศมนตรี และเลือกสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)

นายกเทศมนตรี บัตรสีม่วง! กาผู้สมัครได้ 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล บัตรสีชมพู! กาผู้สมัครได้ไม่เกิน 6 คน กาน้อยกว่า 6 ก็ได้

ดูให้ดี อย่าสับสน!

Relate Posts :

*nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine*nap 2022 We are Back! เชียงใหม่อากาศเริ่มจะเย็นแล้ว มาเที่ยวเชียงใหม่ต้นเดือนธันวาคมนี้ ชวนมาชมเที่ยวงาน *nap  (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 งาน *nap (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) เว้นว่างไป 1 ปี เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิด-19 และปีนี้ งาน *nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1, โครงการ One Nimman และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ […]

Arr

November 30, 2022

เชิญชวนนักเรียนเยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ “ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้” งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ พบกับ…   นิทรรศการทางวิชาการ   เวทีแสดงความสามารถ   การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการ เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่    นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต    นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน    การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    กิจกรรมWorkshop ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ “ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย”      เนื่องด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษ ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน […]

Arr

July 29, 2022

กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน รับสมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน 7สาขา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สแกนสมัครกิจกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Arr

June 16, 2022

BaanBaan.co จับมือ ReviewChiangmai เปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ เว็บไซต์เพื่อคนหาบ้าน บุกตลาดภาคเหนือ ดันศักยภาพด้วย Property Tech

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineBaanBaan.co เว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในภาคอีสาน ประกาศจับมือ ReviewChiangmai ร่วมเปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดันศักยภาพด้วย Property Technology พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ BaanBaan.co เปิดตัวเมื่อต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จัดตั้งโดยบริษัท Createder บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นด้วยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัยพ์และคนที่สนใจภาคอีสานเป็นอย่างดี สำหรับ ReviewChiangmai คือผู้สร้างสรรค์ และส่งมอบ Content สู่ผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 1.3 ล้านคน จึงมีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกเรื่องเชียงใหม่ เข้าใจ insight คนภาคเหนือเป็นอย่างดี เป็นอีกช่องทางที่จะเข้ามาช่วยในการเข้าถึง คนหาบ้าน และกระจายข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือให้มากขึ้น พัฒนาโดยทีม GoGo Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และรับดูแลการตลาดให้กับ Startup ในเชียงใหม่ กว่า 5 แบรนด์ การจับมือของ […]

Arr

November 19, 2021

NIA เปิดตัวสำนักงานภาคเหนือ ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดสำนักงานภาคเหนือ NIA Northern Regional Connect เดินหน้าต่อยอดการผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน โดยจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่น เทศบาล มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือ อว.ส่วนหน้า ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาค รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. คือ ต้องการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ […]

Arr

September 15, 2021