สถาปนิก จัดเสวนา ว่าที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กับแนวทางพัฒนากายภาพเมืองเชียงใหม่

สถาปนิก จัดเสวนาว่าที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กับแนวทางพัฒนากายภาพเมืองเชียงใหม่

สถาปนิกล้านนา ร่วมกับ สถาปนิกผังเมืองล้านนา และ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์ 3 สถาบัน ร่วมจัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี ผู้สมัครทั้ง 6 หมายเลขเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ กันอย่างครบถ้วน ณ ห้องพิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่


ด้านนาย นายธนิต ชุมแสง ประธานกรรมการธิการ สถาปนิกผังเมืองล้านนา

ภายในงานผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องนโยบายในการเข้ามาบริหารจัดการผังเมืองเชียงใหม่ในรูปแบบโครงสร้างของเมืองที่มีผลต่อวัฒนธรรม การวางรากฐานของเมือง ตลอดไปจนถึงแนวคิดให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมือง มรดกโลก ซึ่งมีหลายด้านที่เมืองเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะเข้าเกณฑ์และมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก 


ด้านนาย นายธนิต ชุมแสง ประธานกรรมการธิการ สถาปนิกผังเมืองล้านนา คณะผู้จัดงาน ได้กล่าวว่าสำหรับงานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ด้านแนวทางพัฒนากายภาพเมืองเชียงใหม่ นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยกายภาพของเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นหลักของการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ ศิลปะวัฒนธรรม คำว่า กายภาพของเมืองคือหน้าตาของเมืองความเป็นอยู่ของเมือง เรื่องของการใช้พื้นที่ ความสะดวกสบายมันเกี่ยวกับสิ่งผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บนพื้นที่  40 กว่าตารางกิโลเมตร


บรรยากาศภายในงาน โดยมี ผู้สมัครทั้ง 6 หมายเลขเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์

วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ใครก็ตามที่เข้ามาบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีความตระหนักว่า การพัฒนาทางด้านผังเมืองมีความสำคัญมาก และ สิ่งที่นำเสนอนโยบายนั้นเปรียบเหมือนสัญญาที่ท่านได้กล่าวไว้ท่านจะต้องทำ ในอดีตเราอาจจะเห็นเทศบาลได้ขุดท่อ ราดยาง แก้ไขส่วนต่างๆ แท้จริงแล้วด้านกายภาพของเมืองมันมีมากกว่านั้น เรื่องของรูปแบบของเมือง อนาคตของเมือง อัตลักษณ์ของเมืองเป็นสิ่งที่สำคัญ งานในวันนี้เราได้คาดหวังว่านายกเทศมนตรีคนใหม่ของเราจะต้องมีมุมมองตรงนี้ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นมากๆ ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวไปข้างหน้า


ย้ำอีกครั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลกัน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงหน่วยเลือกตั้ง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc

บัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ เลือกนายกเทศมนตรี และเลือกสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)

นายกเทศมนตรี บัตรสีม่วง! กาผู้สมัครได้ 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล บัตรสีชมพู! กาผู้สมัครได้ไม่เกิน 6 คน กาน้อยกว่า 6 ก็ได้

ดูให้ดี อย่าสับสน!

กรวุฒิ อาศนะ 
นักวิชาการ สื่อมวลชน
mike_chiangmai

Relate Posts :