เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่หลังคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ฝุ่นควัน เชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ต่างๆ หลังคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมสั่งการให้จัดเตรียม Safety Zone และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (19 มี.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบ VDO Conference โดยในวันนี้มีจุดความร้อนเกิดขึ้น จำนวน 42 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว แม่แจ่ม แม่แตง ไชยปราการ พร้าว ฮอด ดอยสะเก็ด สะเมิง และอำเภอจอมทอง โดยในพื้นที่อำเภอเชียงดาว แม่แจ่ม และอำเภอแม่แตงนั้นเป็นจุดที่ลามจากช่วงบ่ายวานนี้ โดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงพื้นที่เพื่อดำเนินการดับไฟแล้ว นอกจากนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจะได้เข้าสนับสนุนอากาศยานดับไฟตามจุดที่เป็นพื้นที่สูงชันในตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 จุดหลักของกรมควบคุมมลพิษในวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังคงเกินค่ามาตรฐานที่ 59 – 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และพบค่าฝุ่นละอองสูงสุดที่สถานีตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ที่ 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยทางคณะทำงานฯ ได้สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ให้ลุกลาม และดำเนินการเพิ่มความชุ่มชื้นในระดับผิวพื้น พร้อมจัดเตรียม Safety Zone และแจกหน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง

ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงถึง สถิติผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD มีน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่าประชาชนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 และยังได้เตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆ ไว้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทั้งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับสนุนการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อความพร้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกด้วย


ฝุ่นควัน เชียงใหม่
ฝุ่นควัน เชียงใหม่
ฝุ่นควัน เชียงใหม่

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
19 มีนาคม 2564

Relate Posts :