บริจาคโลหิตเชียงใหม่ ม. แม่โจ้ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

บริจาคโลหิตเชียงใหม่ – งานอนามัย และ พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เชียงใหม่ และ ศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดบริการรับบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

  • ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  • เวลา 09.00 -14.30 น.
  • ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัย และ พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า

“ตามที่ทางโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งกำลังประสบภาวะ ขาดแคลนโลหิต ได้ขอความร่วมมือ มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สำหรับช่วยเหลือชีวิต เพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และ มีความจำเป็นต้องใช้โลหิต ในการรักษาพยาบาล โดยงานอนามัย และ พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน และ อำนวยความสะดวก


จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี อายุ 17- 60 ปี มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขึ้นไป ไม่เป็นโรค หรือ พาหะของไวรัสตับอักเสบ ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง ไม่มีประวัติผ่าตัดใหญ่ มาร่วมกิจกรรม จิตอาสา ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันค่ะ”

บริจาคโลหิตเชียงใหม่


และ สำหรับการเตรียมตัว ของผู้ที่จะมา บริจาคโลหิตเชียงใหม่ คือ พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง งดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อน บริจาคโลหิต งด สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต

รับประทานอาหาร ก่อนการบริจาคโลหิต และ งดอาหารที่มี ไขมันสูง ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว ก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อย 30 นาที ไม่รับประทานยาแก้อักเสบหรือยาคลายกล้ามเนื้อในระยะ 3 วันก่อนการบริจาคโลหิต


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 10 และ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -14.30 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำหรับนักศึกษาที่ร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 6 ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0 5387 3074-75

Relate Posts :