โปรโมชั่นติ่มซำวันแม่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

ติ่มซำบุฟเฟ่ต์ ฟรีคุณแม่

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันแม่


12 – 14 สิงหาคม 2560
11.30 – 14.00 น. 390.- บาทสุทธิ ต่อ 1 ท่าน
ห้องอาหารจีนโกลด์ลีฟ ชั้น 2  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
โทร. 053-283900 ต่อ ห้องอาหารจีนโกลด์ลีฟ


Relate Posts :