ติ่มซำมื้อกลางวัน  Dim Sum Lunch

ติ่มซำมื้อกลางวัน  เพียงท่านละ  320 บาท เวลา  11.30 – 14.00 น.ห้องอาหารจีนโกลด์ลีฟ  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง The Gold Leaf Chinese Restaurant on the second floor serves the most delicious Chinese cuisine.
  • Dim Sum Lunch   320 baht.-
  • 11.30 – 14.00 hrs.  At Gold Leaf Restaurant
  • The Imperial Mae Ping Hotel

Relate Posts :