เชียงใหม่โควิด-19 รุนแรง ตายเพิ่มอีก 3 โคม่าอีก 15 ราย พร้อมเพิ่มมาตรการเข้ม รับลูก ศบค. ของดออกนอกจังหวัด เริ่มวันนี้

วันที่ 1 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด 19 เพิ่มอีก 3 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในระลอกเดือนเมษายนเพิ่มเป็น 5 ราย ส่วนรายละเอียดจะมีการแถลงอีกครั้งในช่วงเย็นวันนี้ อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จะมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 55 ราย ตัวเลขลดลงต่อเนื่อง มีผู้ป่วยสะสม 3,630 ราย แต่พบว่าระลอกนี้รุนแรง ล่าสุดยังมีที่ผู้ป่วยอาการหนักหรือกลุ่มสีแดงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 15 ราย


ขณะที่ในวันนี้ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมาตการควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ ศบค. พร้อมกันหลายคำสั่ง ประกอบด้วย


  • ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นและให้ร้านอาหารเปิดได้ถึง 21.00 น.
  • สั่งปิด สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ให้เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยห้ามจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
  • ให้ผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA”
  • ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องต้องถูกคุมไว้สังเกต 14 วัน หากจำเป็นต้องออกไปจากที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  • ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท
  • ขอให้ประชาชนชะลอหรืองดการเดินทางออกนอกจังหวัด หรือ ภูมิลำเนาของตนเองโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการติดโรค
  • ขอให้หน่วยงานราชการและเอกชน ใช้มาตรการเวิร์คฟรอมโฮมขั้นสูงสุด เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ อย่างน้อย 10 วัน
  • ห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ มากกว่า 10 คนขึ้นไป เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
  • งานอวมงคล ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน

โดยคำสั่งทั้งหมดนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ( 1 พ.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 แนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 55 ราย ตัวเลขลดลงต่อเนื่อง สำหรับคลัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 คลัสเตอร์ จากการตรวจคัดกรองรอบ 2 ก่อนครบกำหนดกักตัว 14 วัน ประกอบด้วย คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่คือ และงานศพที่อำเภออมก๋อย และ มีคลัสเตอร์ที่อำเภอฮอด ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองรอบที่ 2 ก่อนครบกำหนดกักตัว โดยเดิมมีผู้ติดเชื้อ 7 คน ตรวจพบเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 9 คน ซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป


Relate Posts :