ฝุ่นควันเชียงใหม่ หมอกควันคลุมหนา คุณภาพอากาศกระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่นควันเชียงใหม่ หมอกควันคลุมหนา – ปริมาณฝุ่นละอองในเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้านพ่อเมือง เร่งรณรงค์ พร้อมออกมาตรการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่า

วันที่ 27 ม.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า สถานกาณณ์ หมอกควันไฟป่า ของ จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดพบว่า ช่วงสายวันนี้ ได้มีหมอกควันหน้า เริ่มปกคลุม ตัวเมืองเชียงใหม่

ส่งผล ทำให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเมือง ไม่สามารถ มองเห็นดอยสุเทพ ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ของ เมืองได้

ซึ่งลักษณะ ดังกล่าว เป็น ดัชนีชี้วัด คุณภาพอากาศ ของ เมืองเชียงใหม่ ว่ามลพิษหมอกควัน เริ่มเข้าสู่ช่วงวิกฤต เป็นช่วงแรก ของปีแล้ว

โดยพบว่าในเช้าวันนี้ การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ จาก เว็ปไซด์ AirVisual.com พบว่าค่า US AQI ของ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 159 เป็น สีแดง อยู่ในอันดับ ที่ 15 ของโลก


ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 4 จุดช่วงเวลา

10.00 น. จุดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ เริ่มมี ผลกระทบ ต่อสุขภาพ

จุดกลางเมือง โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบ ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 43 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ปานกลาง

จุดบน ดอยสุเทพ ต .สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบ ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 47 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ คุณภาพ ปานกลาง

และ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 84 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร อยู่ ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบ ต่อ สุขภาพ


นอกจากนี้ ยังพบ ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 132 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เชียงใหม่หมอกควันคลุมหนา

ขณะที่ ทางด้าน ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขไฟป่า และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงาน จุดความร้อน hotspot เช้าวันนี้ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 (รอบเวลา 01.54) จังหวัด เชียงใหม่ พบจุด ความร้อน จำนวน 21 จุด โดยพบที่ อำเภอ แม่แจ่ม จำนวน 7 จุด อำเภอ ดอยเต่า จำนวน 6 จุด อำเภอ ดอยหล่อ จำนวน 4 จุด อำเภอ เชียงดาว และ อำเภอแม่แตง อำเภอละ จำนวน 2 จุด ซึ่งพบว่า อำเภอทางใต้ มีไฟป่า หมอกควันมากขึ้น ซึ่ง กระแสลม ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้ จะพัดเข้ามาในเมือง ซึ่ง จะทำให้เกิด หมอกควันพิษ ปกคลุม ในตัวเมือง เพราะ เป็นแอ่งกระทะ

เชียงใหม่หมอกควันคลุมหนา

โดย ทางด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มี การดำเนินงาน และ ความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนใน การบริหารจัดการไฟป่า โดย ได้มี การให้ความสำคัญกับ พื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ได้เข้ามา มีส่วนร่วม กับ ฝ่ายปกครองท้องที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อควบคุมพื้นที่ ไม่ให้เกิดไฟ โดย ได้มีการจัดทำแผนการบริหาร จัดการเชื้อเพลิง การจัดทำแนวกันไฟ รวมถึง การจัดกองกำลัง ลาดตะเวนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อ ให้สามารถ ลดจุดความร้อน (Hotspot) รวมถึง พื้นที่เสียหาย จากการ เผาไหม้ ลง 25% จาก ปีที่ผ่านมา ตามเป้าหมาย ที่ได้วางไว้

เชียงใหม่หมอกควันคลุมหนา

อย่างไรก็ตามการที่ เชียงใหม่หมอกควันคลุมหนา จะต้อง มีการติดตาม สถานการณ์ ทุกระยะ อย่างใกล้ชิด ซึ่ง สิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้ คือ สภาพภูมิอากาศ อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนส่งผล ให้ คุณภาพของอากาศ ไม่ดีเท่าที่ควร หรือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งกรณีนี้ ก็ได้มีการนำข้อมูลเรื่องของ ภูมิอากาศ มาบริหารจัดการ ในบริเวณแต่ละ พื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นด้วย


Relate Posts :