ท่องเที่ยวเชียงใหม่ จะเดินหน้าอย่างไร อะไรคือคำตอบ??

คำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งที่ 64/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่ และ ให้ยังคงให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว ร้านอาหาร อนุญาติให้ ขายอาหาร/เครื่องดื่ม และนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ตามปกติ แต่ยังงดห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ตามปกติ แต่งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมของผู้คน ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ตามปกติ ตลอดไปจนถึงตลาดโต้รุ่ง ที่ขายสินค้ากลางคืนเป็นประจำ ส่วนสถานบันเทิงต่างๆยังคงต้องปิดตัว ซึ่งคำสั่งเหล่านั้นเริ่มจะทำให้เชียงใหม่นั้นเข้าสู่สภาวะปกติ 

จังหวัดเชียงใหม่นั้นส่วนหนึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยภาคบริการถึง 67.83% ของ GPP รวมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจากการท่องเที่ยวภาคบริการเหล่านี้เกิดจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาปีละ 10 ล้านคน ซึ่งเรียกได้ว่านี่คือรายได้หลักของเมืองเชียงใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างระบบการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเมืองอย่างเป็นระบบในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยการปูพรมในการฉีดวัคซีน ให้ทั่วถึงครอบคลุมและกระบวนการนี้กำลังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าเชียงใหม่จะปรับตัวและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหมือนเคย ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจที่เคยเป็นได้ขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย


คุณวารุณี คำเมรุ อุปนายก สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ/ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ 

พนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 980 คนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนในล็อตแรกจะทำให้พนักงานที่ทำงานด้านการบริการจะได้รับความปลอดภัยในการทำงาน และทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือได้ใช้การประชาสัมพันธ์ออกไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่จะเดินทางและเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ของเรา โดยเบื้องต้นเรามุ่งหวังนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในภาคเหนือ จังหวัดใกล้เคียงก่อน และ กลุ่มที่สองคือกลุ่มลูกค้าที่ฉีดวัคซีนแล้วและเชื่อว่าในเดือนกรกฏาคม เชียงใหม่เราควรที่จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ทางสมาคมก็อาจจะต้องเสนอทางจังหวัดเชียงใหม่ในการผ่อนปรนด้านการท่องเที่ยวสำหรับ ผู้ที่มาจากพื้นที่มีความเสี่ยงสูงแต่ฉีดวัคซีนแล้ว อาจจะลดการกักตัวหรือจำกัดพื้นที่ของการเดินทาง เรากำลังดูแผนของ ภูเก็ต sandbox ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเชื่อว่าเมื่อนำมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ก็อยากให้เร่งพลักดันใช้โมเดลนี้ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

“ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและการฟื้นผู้ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะกลับมาถ้าจังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วขึ้นทั้งระบบการท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป”


จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีร้านอาหารเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร 14,000 ร้าน ตั้งแต่ภัตราคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตลอดจนร้านริมทางธุรกิจร้านอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 16,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นประมาณ 10% ของ GPP จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการพนักงานรวมทั้งหมดกว่า 8 หมื่นคน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง เชื่อว่าธุรกิจร้านอาหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สำคัญเป็นองค์ประกอบในขณะนี้คือการฉีดวัคซีนถ้าทุกคนเพียงแค่ 50% ของจำนวนประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราสามารถออกมาใช้จ่ายนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ ทุกอย่างกลับมาสัก 60-70% ก็เชื่อว่าทำให้เมืองเชียงใหม่กลับมามั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง ด้านการปรับตัวของร้านอาหารเราได้ปรับตัวตั้งแต่ระรอกแรกแล้วด้วยการสร้างความปลอดภัย เรื่องการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดสถานที่ ซึ่งบอกเลยว่าพวกเราเก่งมากในการรักษาความสะอาด สิ่งที่จะทำให้ร้านอาหารและการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ฟื้นตัวสิ่งแรกเลยคือการฉีดวัคซีน การมีวัคซีนนี่คือต้นน้ำ และกลางน้ำคือกระบวนการฉีดวัคซีนและการมาฉีดของทุกคน เมื่อ 2 กระบวนการนี้เกิดขึ้นจะทำให้ปลายน้ำคือการฟื้นฟูเมืองเกิดขึ้นเมื่อเราทำได้เร็วแล้ว การฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ก็จะกลับมา

คุณธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ 

“คำตอบสุดท้ายของผมคือ “วัคซีน” ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันเข้ามาฉีดวัคซีนกันให้มากๆเพื่อที่ได้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมเศรษฐกิจดีเหมือนเดิมและใช้ชีวิตกันอย่างปกติ”

Relate Posts :