ขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้ม ตรวจรถควันดำ แก้ไขปัญหา PM 2.5

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้ม เดินหน้า ตรวจรถควันดำ อย่างต่อเนื่อง หวังป้องกันและลดปัญหา PM 2.5 จากยานพาหนะ ซึ่งหากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและสั่งห้ามใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไข

วราภรณ์ วรพงศธร

วันนี้ (16 มี.ค. 64) นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานขนส่งสาขา ทั้ง 3 แห่ง ตามมาตรการการตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้ รวมทั้งออกตั้งจุดตรวจควันดำของรถโดยสารและรถบรรทุกบนถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและสั่งห้ามใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไข และผ่านการตรวจสอบใหม่ จึงจะสามารถกลับไปใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการออกให้บริการตรวจสอบควันดำรถราชการของหน่วยงานต่าง ๆ หากค่าควันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้นำรถไปปรับปรุงแก้ไขและเข้ารับการตรวจสอบใหม่ จึงจะสามารถนำรถไปใช้งานได้

สำหรับผลการดำเนินการตรวจรถควันดำตั้งแต่ปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน


ได้ทำการตรวจไปแล้วทั้งสิ้น 11,649 คัน

พบรถที่มีค่าควันดำเกินกำหนดจำนวน 406 คัน

โดยรถที่มีค่าควันดำไม่เกินกำหนดแต่อยู่ในระดับสูง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะออกหนังสือแนะนำให้หมั่นตรวจสอบ ดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

ตรวจรถควันดำ

ทั้งนี้ ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ
  • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
  • เทศบาลนครเชียงใหม่
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ออกตรวจรถบริเวณหน้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจรถทั้งหมด 60 คัน พบรถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 6 คัน รถสาธารณะมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 3 คัน จังได้มีการสั่งห้ามใช้รถจนกว่าจะแก้ไขและผ่านการตรวจสอบใหม่ อย่างไรก็ตามหากพบเห็นรถควันดำบนท้องถนน ให้ทำการถ่ายภาพให้เห็นหมายเลขทะเบียนรถที่ชัดเจน และส่งไปทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรสายด่วน 1584 เพื่อช่วยกันลดปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 มีนาคม 2564

Relate Posts :