ศิลปะเพื่ออากาศ ART for AIR สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่

ศิลปะเพื่ออากาศ ART for AIR – สภาลมหายใจจังหวัด เชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการ ทั่วเมืองเชียงใหม่ มุ่งหวังสร้างการตระหนักรู้ ให้กับ ประชาชนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และผลกระทบจาก ฝุ่นควันใน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. – 30 เม.ย. 64

ศิลปะเพื่ออากาศ

วันนี้ (14 ก.พ. 64) ที่ ลานหน้า อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ประธานใน พิธีเปิดงานนิทรรศการ ศิลปะเพื่ออากาศ ART for AIR

โดยมี Mr. Shri Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ สภาสมหายใจ เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ศิลปะเพื่ออากาศ
ศิลปะเพื่ออากาศ

ซึ่ง การจัดงาน ศิลปะเพื่ออากาศ ดังกล่าว คณะศิลปิน ART for AIR ศิลปะเพื่อลมหายใจ ได้ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ สภาลมหายใจจังหวัด เชียงใหม่ มี โครงการ “ART for AIR ศิลปะเพื่ออากาศ” เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการทำงาน และ สมทบทุน ของสภาลมหายใจจังหวัด เชียงใหม่

อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชน ได้ตระหนักรู้ถึง การช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า และ ช่วยเหลือบรรเทาให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบ จากฝุ่นควันในจังหวัด เชียงใหม่

ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 โดย จะมีการจัดแสดงในพื้นที่ของ เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริเวณทั่วเมือง เชียงใหม่


ศิลปะเพื่ออากาศ
ศิลปะเพื่ออากาศ

ทั้งนี้ ทางสภาลมหายใจฯ มุ่งหวัง ที่จะ ลด PM 2.5 โดยลด hotspot และ พื้นที่เผาไหม้ ลงปีละ 25% เป็น อย่างน้อย โดยมีกระบวนการแก้ไข ปัญหาฝุ่นควัน อย่างยั่งยืน ในลักษณะ ของ “เชียงใหม่โมเดล” ทั้ง การเชื่อมโยงกัน ของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของ ภาคประชาชน ชุมชน ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ศิลปิน และสาธารณชนต่างๆ

รวมไปถึง การกำหนดเป้าหมาย ร่วมกัน ในการเพิ่มพื้นที่ สีเขียว เพื่อ ฟื้นฟูระบบนิเวศให้ดีขึ้น มีแผนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รองรับต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดโมเดล การทำงาน ประยุกต์ วิธีแก้ปัญหาไปยัง 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน และอาจ ขยายไปยัง กลุ่มประเทศ ภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย

ศิลปะเพื่ออากาศ
ศิลปะเพื่ออากาศ
ศิลปะเพื่ออากาศ

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม … ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
14 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ > โต๊ะแชร์

Relate Posts :