ขอขอบคุณ ทีมประชาพันธ์ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) AIS มาสวัสดีปีใหม่ ทีมงานรีวิวเชียงใหม่ @The Brick

เช้าวันที่ 18 มกราคม 2559 ทีมประชาสัมพันธ์ ษริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) AIS  ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และMerry Christmas พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานรีวิวเชียงใหม่ ที่ The Brick ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่Relate Posts :