AIS 5G เชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร จุดบริการฉีดวัคซีน สนับสนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค- ภาคเหนือ กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ AIS ต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังคงเป็นภารกิจหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศแล้ว


เรายังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจน Digital Service ต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อ ส่งความช่วยเหลือ ให้แก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากการดำเนินการเข้าติดตั้งสัญญาณเครือข่าย AIS 4G, 5G และ Free WIFI ยังได้นำอุปกรณ์ 5G FWA เข้าสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงตรวจสอบฐานข้อมูล พร้อมด้วยการจัดเก็บทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนของประชาชนของทีมแพทย์และภาคสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทุกค่ายที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้สื่อสารระหว่างรอรับวัคซีนอย่างสะดวกเต็มที่


ด้าน ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “สำหรับภารกิจการฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยาบาล นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของประเทศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สถานที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมขอให้ทุกท่านได้มั่นใจ แม้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นแต่เราคงนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าจะมีรอบของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน”

สำหรับพื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็น 1 ใน 10 จุดฉีดวัคซีนนอกพื้นที่โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ ที่ AIS 5G เข้าไปสนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร ทั้งนี้ทีมงานวิศวกร มีการมอนิเตอร์คุณภาพเครือข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ ภารกิจ AIS 5G “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างสูงสุด

Relate Posts :