สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ สำนักพระราชวัง จึงได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงฝึกศิลปาชีพ ภายในพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสดังกล่าว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงฝึกศิลปาชีพ ภายในพระตำหนัก ฯ โดยผู้ที่ไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู แต่อย่างใด ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ กล่าวเพิ่มเติม โดยเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

 

Related Posts