อำเภอสันทราย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลในท้องที่อำเภอ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย จัดแถลงข่าวชวนนักท่องเที่ยวร่วมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช แอ่วงานประเพณี ของดีอำเภอสันทราย ปี 2555 จัด ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณสนาม และลานจอดรถโดยรอบที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายอำเภอสันทราย กล่าวว่า การจัดงานประเพณี ของดีอำเภอสันทราย ปี 2555 ครั้งนี้ ชาวอำเภอสันทรายได้ผนึกกำลังสามัคคีทุกภาคส่วน น้อมใจร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระองค์เจริญพรรษา 85 พรรษา โดยได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้มากมาย อาทิ ขบวนแห่ขันโตก กาดมั่วคัวฮอม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การประกวดการทำอาหารขันโตก ส้มตำลีลา และลาบพื้นเมือง การประกวดนางสาวสันทราย การออกร้านมัจฉากาชาด งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านจัดนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานราชการ และเอกชน นอกจากนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใด อยากทดลองรับประทานอาหารแบบขันโตก ภายในบริเวณงานได้จัดบริการในราคาชุดละ 500 บาท สำหรับ 4 ท่าน ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ทุกวัน การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวอำเภอสันทรายแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอสันทรายนั้นเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใกล้กับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 20 นาที มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส อาทิ ศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมตำบลสันนาเม็ง พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโป่ง นอนโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจ หากท่านใดมีโอกาสเดินทางมาร่วมงานประเพณี ของดีอำเภอสันทราย ไม่ควรพลาดแวะชมแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว

นักท่องเที่ยวที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสันทราย โทร. 053-492006, 053-492009 หรือที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 053-248604, 053-248605 หรือ TAT Call Center โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ฝากความคิดเห็น ...