คณะเภสัชฯ มช. ร่วม หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการอบรม การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง” ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำคุ้มขันโตก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าเชียงใหม่  ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  นายรัฐภัทร ศรีจันทร์กลัด เครือข่ายชมรมเครื่อสำอางสมุนไพรล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์  นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมแถลงกล่าวเปิดโครงการ  พัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ (Cosmetic Valley)

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง จากสมุนไพรไทยให้มีประสิทธิภาพสู่ตลาดสากล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ร่วมกันจัดอบรมรับสมัครผู้ประกอบการเครื่องสำอางในภาคเหนือ ที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็นหลักสูตรกิจกรรม


  1. การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางในภาคเหนือ
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนวัตกรรมเครื่องสำอาง/เวชสำอาง/ผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ
  3. การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เวชสำอางสากลสมุนไพร
  4. การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาของภาคเหนือ

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอาง และเวชสำอางในต่างประเทศได้หันมาให้ความสนใจ สมุนไพรในประเทศเขตร้อนมากขึ้น พบว่า ตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยนับเป็นตลาดที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงมากในแต่ละปี รวมไปถึงนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในปัจจุบัน ผนวกแรงหนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย คือ ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้า เพื่อพัฒนาและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางในภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ (วัตถุดิบสมุนไพร) การควบคุมคุณภาพสารสกัด สร้างความมั่นใจต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงกระบวนการที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งมีข้อมูลเชิงวิชาการรองรับ ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและสปาภาคเหนือ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล


Relate Posts :