คณะวิจิตรศิลป์ มช. จัดแถลงข่าวพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวโครงการสร้างพระพิฆเนศวร์ปางนอนเสวยสุข เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น  พร้อมทั้งแถลงข่าว ในเวลา 18.00 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้เช่าบูชา เพื่อเป็นการก่อตั้งการฉลองในวาระครบรอบ 30ปี และเป็นการระดมทุนเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประโยชน์อื่นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน และสำหรับกองทุนคณะวิจิตรศิลป์ โดยได้จัดทำต้นแบบองค์พระพิฆเนศวร์  ซึ่งปั้นโดยศิลปินอาวุโส อาจารย์พิศาล ทิพารัตน์ ในแบบปางนอนเสวยสุข ซึ่งคณะวิจิตรศิลป์รวบรวมมวลสารจากหลากหลายแหล่งที่มา นำมารวมเพื่อ จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร์ครั้งนี้ เช่น ทรายจาก 7แม่น้ำในจังหวัดเชียงใหม่, ดอกไม้บูชาจาก 9 วัดมงคลของจังหวัดเชียงใหม่, เครือเขาหลง หรือว่านเขาหลง เป็นต้น โดยจัดทำขนาด 5 นิ้ว องค์เล็กห้อยคอ วัสดุจัดสร้างเนื้อโลหะ และเนื้อดินเผา

และขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างและสั่งจองพระพิฆเนศวร์ปางนอนเสวยสุข จากพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์เทวาภิเกดังกล่าวต่อไป สอบถามข้อมูลและรับใบสั่งจองได้ที่ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-944859

Related Posts