การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมทำบุญใน  “งานประเพณีพิธีจุลกฐินวัดไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า พิธีจุลกฐินวัดไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เริ่มครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๑ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ส่งผลให้วัดไผ่ล้อมได้รับการกล่าวขานถึงความสามัคคีและความเข็มแข็งของคณะทำงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบพุทธวิธี สร้างเกียรติภูมิแก่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ     จึงได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  ยกเว้นปี ๒๕๕๔  ซึ่งมีน้ำท่วม    สำหรับในปี ๒๕๕๕ นี้  วัดไผ่ล้อมจะได้สืบสานพิธีจุลกฐินเป็นครั้งที่ ๔ เพื่อให้เป็นประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามไปตราบนานเท่านาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ทำมาทุกปี และเพื่อจัดหาทุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ทั้งนี้   ทางวัดฯ ได้มีการเตรียมงานมาเป็นอย่างดีตั้งแต่การเตรียมต้นฝ้าย เพื่อให้ดอกฝ้ายออกในช่วงที่ทำพิธี รวมไปถึงประชาชนที่มีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้ร่วมแรงสามัคคีกันทอผ้าเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นจีวรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับในปีนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือพิธีจุลกฐินขึ้นเพื่อนำเสนอประวัติที่มา และขั้นตอนของพิธีจุลกฐิน เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้อีกด้วย
กิจกรรมภายในงาน ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จะมีพิธีเก็บดอกฝ้าย และเข้าสู่กระบวนการพิธีจุลกฐินรวม ๑๔ ขั้นตอน มีการแสดงฟ้อนเล็บ การตีกลองสะบัดชัย การตีกลองอืดล้านนา มวยทะเล พิธีกวนข้าวทิพย์ มีเทศน์มหาชาติ การสวดเบิกพุทธมนต์ มีการปล่อยประทีปโคมลอย และสอยดาว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเชิญขบวนผ้ากฐิน และพิธีทอดถวายผ้ากฐิน
นอกจากงานประเพณีพิธีจุลกฐิน ที่วัดไผ่ล้อมแล้ว ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยังมีการจัดงานประเพณีจุลกฐิน ในจังหวัดน่าน โดยจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน” ณ ข่วงบุญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมภายในงานจะมีพิธีเก็บดอกฝ้ายมงคล พิธีทอผ้าจุลกฐิน การแสดงศิลปะล้านนาตะวันออก มีขบวนแห่ผ้าจุลกฐินแบบล้านนารอบตัวเมืองน่าน
ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม “งานประเพณีพิธีจุลกฐินวัดไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๕๕” ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และงานประเพณี “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน” ณ ข่วงบุญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดไผ่ล้อม โทร. ๐ ๕๔๕๘ ๑๘๗๒, ๐๘ ๓๑๕๓ ๕๐๙๔ และวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๘ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

ฝากความคิดเห็น ...