เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพงกำหนดจัดงานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านผลิตโคมลอยและผลักดันการท่องเที่ยวของตำบล ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา แจ้งว่าเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 ระหว่าง วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านผลิตโคมลอยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยภายในงานจะมีกิจกรรมดังนี้
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.
จะมีพิธีเปิด ณ ปะรำพิธีบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านหนองโค้งและจะมีขบวนแห่รถประดับโคมภายใต้แนวคิด”คืนโคมคำสู่แสงธรรมพุทธชยันตี”
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการปล่อยโคม 1,000 ลูก ณลานสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโค้ง และการแข่งขันชกมวยไทย
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ช่วงเช้า
จะมีการประกวดโคมลอย (โคมควัน) และเวลา 15.00น.เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงดนตรี การปล่อยโคมลอยสะเดาะเคราะห์ การแข่งขันโคมลอยลอดบ่วงการประกวดนางฟ้าจำแลง บริเวณวัดหนองโค้ง
และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 น.
มีการแข่งขันปั่นจักรยาน การแข่งขันฟุตบอล และเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงดนตรี การปล่อยโคมลอยสะเดาะเคราะห์ การแข่งขันโคมลอยลอดบ่วง บริเวณวัดหนองโค้ง และการประกวดธิดาโคม ณเวทีลานหน้าวัดหนองโค้ง
จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วมงานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 ระหว่าง วันที่ 16-18 พ.ย. ณ หมู่บ้านหนองโค้ง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา โทรศัพท์/โทรสาร 053-338048

ฝากความคิดเห็น ...