สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญเที่ยวงาน “แอ่วเฮือนเยือนผญา” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ถนนเลียบคันคลอง ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่แบบล้านนา ภายใต้บรรยากาศของเฮือนโบราณ การจัดแสดงอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ ศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน การละเล่นพื้นเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลานสรวงข่วงศิลป์ , ม่วนงันของเล่น 4 ภาค ,วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทใหญ่, นิทรรศการ อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ ในอดีต , ข่วงสุขภาพ ,การสาธิตพิธีกรรมของชาวล้านนา และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

สามารถดูกำหนดการของกิจกรรมได้ที่http://art-culture.cmu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-943625 ,053- 943635 สนับสนุนการจัดงานโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ฝากความคิดเห็น ...